Återbud

Det viktigt att lämna återbud när du inte kan komma på avtalad tid.
Avbokning/ombokning ska ske senast dagen innan – i annat fall debiteras hela kostnaden.