Behandlande massage

Behandlande massage har sin grund i den klassiska massagen. Via djupgående tekniker värms musklerna upp för att bättre kunna ta emot behandlingen. Massagen består av olika metoder som förlänger musklerna och behandlar spänningar för att skapa balans kring lederna genom att:

  • öka muskelavslappningen
  • öka muskelflexibiliteten
  • öka ledernas rörelseomfång
  • stärka muskulaturen

Den behandlande massagen är specifik, dvs. att varje muskel eller muskelgrupp behandlas var för sig. Massagen kan även användas förebyggande. Vid behov ges hemövningar som främjar tillfriskningen. Behandlande massage och laserterapi är ofta en mycket bra kombination för att skynda på läkeprocessen, motverka smärta och förebygga skador.