Forskning

En australiensisk studie, som publicerats i medicintidskriften The Lancet, visar att laserterapi är ett effektivt vapen mot smärta. Undersökningen baseras på 820 personer med kronisk nacksmärta. De som genomgick laserterapi upplevde fyra gånger högre lindring jämfört med dem som bara fick placebolaser.

För patienterna kom lindringen omedelbart och de var fortsatt smärtfria upp till 22 veckor då studien avslutades.

Två av tre blev av med smärtan helt eller fick den minskad!

Läs mer här – australiensisk studie publicerad i The Lancet.

Mer forskning (i korthet):
En studie om artros i leder, färdigställd augusti 2012, visar att laserterapi på leder minskar ledsmärtan hos patienter.

Läs mer här.

I en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie av akut ryggsmärta med neuropati fann man att laserterapi och antiinflammatorisk medicin hade bättre effekt på minskad smärta, ökad livskvalitet och ökad rörlighet än behandling med bara antiinflammatorisk medicin eller med antiinflammatorisk medicin och placebolaser.

Läs mer här.

I en randomiserad och kontrollerad studie av behandling av akillestendinopati visar att med både laser och excentrisk träning förkortar man läkningsprocessen med hela 8 veckor. Jämfört med om man bara utför excentrisk träning.
Läs mer här.

I en studie av patienter med kronisk ländryggssmärta delade man upp patienterna i tre grupper. En grupp med bara laserbehandling, en annan med bara träning och den tredje med både laser och träning. Efter 12 veckor kunde man inte se någon skillnad mellan grupperna med bara laser eller bara träning. Där emot i gruppen med laser och träning kunde man se en stor förbättring när det kom till både smärta och rörelse.

Läs mer här.

Det internationella laserförbundet har ett flertal studier om laserterapi. Gå gärna in på deras hemsida för att läsa mer: www.walt.nu

~ Laserterapi ger energi till de celler som saknar energi ~